Oświadczenie majątkowe- Joanna Niedźwiedź - Dyrektor, Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych https://bip.opolskie.pl/2019/10/oswiadczenie-majatkowe-joanna-niedzwiedz-dyrektor-osrodek-leczenia-odwykowego-w-woskowicach-malych-2/ Joanna Niedźwiedź Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2019 31.10.2019 https://bip.opolskie.pl/2019/10/oswiadczenie-majatkowe-joanna-niedzwiedz-dyrektor-osrodek-leczenia-odwykowego-w-woskowicach-malych-2/
Joanna Niedździwdź Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie