Uchwała nr X/90/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24.09.2019r. w sprawie zmiany uchwały XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie https://bip.opolskie.pl/2019/09/uchwala-nr-x902019-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-09-2019r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-xxix3082009-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-24-lutego-2009-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-wynagra/ Uchwała Sejmiku 2019 Obowiązujący VI 2018/2023 X 24.09.2019 X/90/2019 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2019/09/uchwala-nr-x902019-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-09-2019r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-xxix3082009-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-24-lutego-2009-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-wynagra/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Monika Jurek Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie