Oświadczenie majątkowe - Waldemar Raźniewski, Dyrektor, Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu https://bip.opolskie.pl/2019/08/oswiadczenie-majatkowe-waldemar-razniewski-dyrektor-zespol-placowek-specjalnych-przy-zakladach-opieki-zdrowotnej-w-opolu/ Waldemar Raźniewski Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2019 07.08.2019 https://bip.opolskie.pl/2019/08/oswiadczenie-majatkowe-waldemar-razniewski-dyrektor-zespol-placowek-specjalnych-przy-zakladach-opieki-zdrowotnej-w-opolu/
Waldemar Raźniewski Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie