Oświadczenie majątkowe – 2019, Norbert Krajczy, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2019/07/oswiadczenie-majatkowe-2019-norbert-krajczy-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Norbert Krajczy Radny Województwa Opolskiego Radni Województwa 2019 08.07.2019 https://bip.opolskie.pl/2019/07/oswiadczenie-majatkowe-2019-norbert-krajczy-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radny Województwa Opolskiego - Norbert Krajczy Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie