Oświadczenie majątkowe – 2019, Martyna Nakonieczny, Radna Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2019/07/oswiadczenie-majatkowe-2019-martyna-nakonieczny-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Martyna Nakonieczny Radna Województwa Opolskiego Radni Województwa 2019 08.07.2019 https://bip.opolskie.pl/2019/07/oswiadczenie-majatkowe-2019-martyna-nakonieczny-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radna Województwa Opolskiego - Martyna Nakonieczny Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie