Oświadczenie majątkowe – 2019, Antoni Konopka, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2019/07/oswiadczenie-majatkowe-2019-antoni-konopka-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Antoni Konopka Radny Województwa Opolskiego Radni Województwa 2019 08.07.2019 https://bip.opolskie.pl/2019/07/oswiadczenie-majatkowe-2019-antoni-konopka-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radny Województwa Opolskiego - Antoni Konopka Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie