Oświadczenie majątkowe – 2019, Andrzej Buła, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2019/07/oswiadczenie-majatkowe-2018-andrzej-bula-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023-2/ Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego Radni Województwa 2019 08.07.2019 https://bip.opolskie.pl/2019/07/oswiadczenie-majatkowe-2018-andrzej-bula-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023-2/https://bip.opolskie.pl/2019/07/oswiadczenie-majatkowe-2018-andrzej-bula-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023-2/
Radny Województwa Opolskiego - Andrzej Buła Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie