Oświadczenie majątkowe - 2019, Stanisław Mazur, Skarbnik Województwa Opolskiego, kadencja VI; 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2019/05/oswiadczenie-majatkowe-2019-stanislaw-mazur-skarbnik-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Stanisław Mazur Skarbnik Województwa Skarbnik Województwa 2019 14.05.2019 https://bip.opolskie.pl/2019/05/oswiadczenie-majatkowe-2019-stanislaw-mazur-skarbnik-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Stanisław Mazur Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie