Oświadczenie majątkowe -2019, Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka, Zastępca Dyrektora, Departament Ochrony Środowiska, UMWO https://bip.opolskie.pl/2019/05/oswiadczenie-majatkowe-2019-malgorzata-juszczyszyn-pieczonka-zastepca-dyrektora-departament-ochrony-srodowiska-umwo/ Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka Zastępca Dyrektora Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2019 16.05.2019 https://bip.opolskie.pl/2019/05/oswiadczenie-majatkowe-2019-malgorzata-juszczyszyn-pieczonka-zastepca-dyrektora-departament-ochrony-srodowiska-umwo/
Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie