Oświadczenie majątkowe- 2019, Maciej Kalski, Dyrektor, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu https://bip.opolskie.pl/2019/05/oswiadczenie-majatkowe-2019-maciej-kalski-dyrektor-wojewodzki-urzad-pracy-w-opolu/ Maciej Kalski Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2019 15.05.2019 https://bip.opolskie.pl/2019/05/oswiadczenie-majatkowe-2019-maciej-kalski-dyrektor-wojewodzki-urzad-pracy-w-opolu/
Maciej Kalski Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie