Oświadczenie majątkowe - 2019, Krzysztof Pieroń, Zastępca Dyrektora, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, UMWO https://bip.opolskie.pl/2019/05/oswiadczenie-majatkowe-2019-krzysztof-pieron-zastepca-dyrektora-departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-umwo/ Krzysztof Pieroń Zastępca Dyrektora Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2019 15.05.2019 https://bip.opolskie.pl/2019/05/oswiadczenie-majatkowe-2019-krzysztof-pieron-zastepca-dyrektora-departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-umwo/https://bip.opolskie.pl/2019/05/oswiadczenie-majatkowe-2019-krzysztof-pieron-zastepca-dyrektora-departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-umwo/
Krzysztof Pieroń Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie