Uchwała nr V/47/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26.03.2019r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2019/03/uchwala-nr-v472019-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-26-03-2019r-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2019 Obowiązujący VI 2018/2023 V 26.03.2019 V/47/2019 Organizacja i tryb pracy sejmiku https://bip.opolskie.pl/2019/03/uchwala-nr-v472019-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-26-03-2019r-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie