Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2019/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego-3/ Uchwała Sejmiku 2019 Projekt VI 2018/2023 V 12.03.2019 Organizacja i tryb pracy sejmiku https://bip.opolskie.pl/2019/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego-3/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie