Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)ogłasza:otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. https://bip.opolskie.pl/2019/01/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-na-podstawie-art-11-ust-2-art-13-i-14-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-t-j-dz-u-z-2018-r-poz-450-z-pozn-5/ 04.02.2019 Agnieszka Kamińska -Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki https://bip.opolskie.pl/2019/01/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-na-podstawie-art-11-ust-2-art-13-i-14-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-t-j-dz-u-z-2018-r-poz-450-z-pozn-5/https://bip.opolskie.pl/2019/01/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-na-podstawie-art-11-ust-2-art-13-i-14-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-t-j-dz-u-z-2018-r-poz-450-z-pozn-5/https://bip.opolskie.pl/2019/01/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-na-podstawie-art-11-ust-2-art-13-i-14-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-t-j-dz-u-z-2018-r-poz-450-z-pozn-5/https://bip.opolskie.pl/2019/01/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-na-podstawie-art-11-ust-2-art-13-i-14-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-t-j-dz-u-z-2018-r-poz-450-z-pozn-5/https://bip.opolskie.pl/2019/01/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-na-podstawie-art-11-ust-2-art-13-i-14-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-t-j-dz-u-z-2018-r-poz-450-z-pozn-5/https://bip.opolskie.pl/2019/01/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-na-podstawie-art-11-ust-2-art-13-i-14-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-t-j-dz-u-z-2018-r-poz-450-z-pozn-5/
Agnieszka Kamińska -Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Bartosz Swoboda Bartosz Swoboda Województwo Opolskie