Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)ogłasza:otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Data ważności:04.02.2019
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska -Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 14.01.2019
Wytworzono przez: Agnieszka Kamińska -Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Opublikowano: 14.01.2019, 14:55
Opublikowano przez: Piotr Grzyb
Zmodyfikowano: 21.03.2019, 14:42
Zmodyfikowano przez: Bartosz Swoboda
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 3106

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry