Uchwała nr III/27/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22.01.2019r. w sprawie przyjęcia projektu zmian do Statutu Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2019/01/uchwala-nr-iii272019-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-01-2019r-w-sprawie-przyjecia-projektu-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2019 Obowiązujący VI 2018/2023 III 22.01.2019 III/27/2019 Organizacja i tryb pracy sejmiku https://bip.opolskie.pl/2019/01/uchwala-nr-iii272019-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-01-2019r-w-sprawie-przyjecia-projektu-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie