Oświadczenie majątkowe – 2018, Brygida Kolenda-Łabuś, Radna Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2019/01/oswiadczenie-majatkowe-2018-brygida-kolenda-labus-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Brygida Kolenda-Łabuś Radna Województwa Opolskiego Radni Województwa 2018 17.01.2019 https://bip.opolskie.pl/2019/01/oswiadczenie-majatkowe-2018-brygida-kolenda-labus-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Brygida Kolenda-Łabuś - Radna Województwa Opolskiego Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie