Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) ogłasza:otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez współpracę interdyscyplinarną środowisk sportowych.

Data ważności:11.01.2019
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 21.12.2018
Wytworzono przez: Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Opublikowano: 21.12.2018, 13:00
Opublikowano przez: Piotr Grzyb
Zmodyfikowano: 22.01.2019, 12:58
Zmodyfikowano przez: Piotr Grzyb
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 605

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry