Nagrania obrad Sejmiku Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2018/11/nagrania-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/ ARCHIWUM NAGRAŃ OBRAD SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO]]>
Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie