w sprawie przyjęcia projektu zmian do Statutu Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2018/10/w-sprawie-przyjecia-projektu-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2018 Projekt V 2014/2018 XLVII 02.10.2018 Organizacja i tryb pracy sejmiku https://bip.opolskie.pl/2018/10/w-sprawie-przyjecia-projektu-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie