Uchwała nr XLVII/474/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 16.10.2018r. w sprawie przyjęcia projektu zmian do Statutu Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2018/10/uchwala-nr-xlvii4742018-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-16-10-2018r-w-sprawie-przyjecia-projektu-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2018 Obowiązujący V 2014/2018 XLVII 16.10.2018 XLVII/474/2018 Organizacja i tryb pracy sejmiku https://bip.opolskie.pl/2018/10/uchwala-nr-xlvii4742018-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-16-10-2018r-w-sprawie-przyjecia-projektu-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie