Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego

Znaki graficzne RPO WO 2014-2020

Projekt „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej. 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego — Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 — 2020.
Oś Priorytetowa: RPOP.05.00.00 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
Działanie: RPOP.05.01.00 Ochrona różnorodności biologicznej.
Beneficjent: Województwo Opolskie.
Partnerzy Projektu: Gmina Krapkowice, Gmina Strzeleczki, Powiat Krapkowicki.
Tytuł projektu: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”.
Nr i data decyzji: RPOP.05.01.00-16-0001/17 z dnia 31.07.2018r.

W ramach działań Samorządu Województwa Opolskiego na rzecz ochrony różnorodności biologicznej zrealizowało jednodniowe lekcje o bioróżnorodności dla niemal 5000 mieszkańców Opolszczyzny. Wszystkie lekcje odbywały się w miejscu wyjątkowym pod względem przyrodniczym i historycznym, czyli na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

Uczestnicy lekcji poznali występujące na tym terenie interesujące gatunki flory i fauny, w tym gatunki objęte ochroną. Poznali sposoby dbania o bioróżnorodność i przyrodę, a także korzyści, jakie daje nam bioróżnorodność.

Te nieodpłatne zajęcia prowadzone były od września 2019 roku do czerwca 2022 roku (z przedłużeniem ze względu na sytuację epidemiologiczną). Międzypokoleniowe lekcje bioróżnorodności skierowane były do wszystkich od dzieci ze szkół podstawowych po seniorów. Zajęcia prowadzone były przez osoby wykwalifikowane w zakresie nauk przyrodniczych i pedagogicznych, na podstawie scenariuszy lekcji przygotowanych przez specjalistę posiadającego wieloletnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Lekcje bioróżnorodności odbywały się w plenerze na terenie parku w Mosznej, gdzie uczestnicy mogli bezpośrednio zetknąć się z bogactwem przyrody. W ramach realizowanych lekcji zapewnialiśmy uczestnikom: bogactwo wiedzy przyrodniczej, a także nieodpłatny transport i wyżywienie.

Międzypokoleniowe lekcje bioróżnorodności w Mosznej realizowane były przez Województwo Opolskie w ramach partnerskiego projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny — bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 05.10.2018
Wytworzono przez: Bożena Rogowska
Opublikowano: 05.10.2018, 14:12
Opublikowano przez: Mariusz Kozok
Zmodyfikowano: 08.12.2023, 11:15
Zmodyfikowano przez: Artur Ślimak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 734

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry