Zarząd Województwa Opolskiegona podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)ogłaszaotwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiegow dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2019 z zakresu realizacjiprojektów „Dobrze(ń) być aktywnym”, „Wydarzenia sportowo-rekreacyjne dla zwiększenia aktywności sportowej mieszkańców” w ramach II edycji Marszałkowskiego BudżetuObywatelskiego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2018/09/zarzad-wojewodztwa-opolskiegona-podstawie-art-11-ust-2-art-13-i-14-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-t-j-dz-u-z-2018-r-poz-450-z-pozn/ 02.10.2018 Agnieszka Kamińska Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki https://bip.opolskie.pl/2018/09/zarzad-wojewodztwa-opolskiegona-podstawie-art-11-ust-2-art-13-i-14-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-t-j-dz-u-z-2018-r-poz-450-z-pozn/https://bip.opolskie.pl/2018/09/zarzad-wojewodztwa-opolskiegona-podstawie-art-11-ust-2-art-13-i-14-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-t-j-dz-u-z-2018-r-poz-450-z-pozn/https://bip.opolskie.pl/2018/09/zarzad-wojewodztwa-opolskiegona-podstawie-art-11-ust-2-art-13-i-14-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-t-j-dz-u-z-2018-r-poz-450-z-pozn/
Paweł Polak Paweł Polak Paweł Polak Województwo Opolskie