Zarząd Województwa Opolskiegona podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)ogłaszaotwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiegow dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2019 z zakresu realizacjiprojektów „Dobrze(ń) być aktywnym”, „Wydarzenia sportowo-rekreacyjne dla zwiększenia aktywności sportowej mieszkańców” w ramach II edycji Marszałkowskiego BudżetuObywatelskiego Województwa Opolskiego

Data ważności:02.10.2018
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 11.09.2018
Wytworzono przez: Paweł Polak
Opublikowano: 11.09.2018, 11:01
Opublikowano przez: Kamila Dzierżan
Zmodyfikowano: 15.10.2018, 14:06
Zmodyfikowano przez: Paweł Polak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 382

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry