Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych w zakresie promocji wolontariatu w województwie opolskim

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych w zakresie promocji wolontariatu

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 07.08.2018
Wytworzono przez: Izabela Podobińska
Opublikowano: 07.08.2018, 11:09
Opublikowano przez: Izabela Podobińska
Zmodyfikowano: 18.09.2018, 08:07
Zmodyfikowano przez: Izabela Podobińska
Podmiot udostępniający: Zarząd Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 284

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry