Oświadczenie majątkowe – 2018, Stanisław Rakoczy, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: V, 2014/2018 https://bip.opolskie.pl/2018/06/oswiadczenie-majatkowe-2018-stanislaw-rakoczy-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/ Stanisław Rakoczy Wicemarszałek Województwa Zarząd Województwa 2018 08.06.2018 https://bip.opolskie.pl/2018/06/oswiadczenie-majatkowe-2018-stanislaw-rakoczy-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/
Stanisław Rakoczy Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie