Oświadczenie majątkowe – 2018, Norbert Rasch, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: V, 2014/2018 https://bip.opolskie.pl/2018/06/oswiadczenie-majatkowe-2018-norbert-rasch-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/ Norbert Rasch Radny Województwa Radni Województwa 2018 08.06.2018 https://bip.opolskie.pl/2018/06/oswiadczenie-majatkowe-2018-norbert-rasch-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/
Norbert Rasch Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie