Oświadczenie majątkowe – 2018, Mariusz Bochenek, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: V, 2014/2018 https://bip.opolskie.pl/2018/06/oswiadczenie-majatkowe-2018-mariusz-bochenek-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/ Mariusz Bochenek Radny Województwa Radni Województwa 2018 07.06.2018 https://bip.opolskie.pl/2018/06/oswiadczenie-majatkowe-2018-mariusz-bochenek-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/
Mariusz Bochenek Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie