Oświadczenie majątkowe – 2017, Jerzy Niedźwiecki, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: V, 2014/2018 https://bip.opolskie.pl/2018/06/oswiadczenie-majatkowe-2017-jerzy-niedzwiecki-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018-2/ Jerzy Niedźwiecki Radny Województwa Radni Województwa 2018 07.06.2018 https://bip.opolskie.pl/2018/06/oswiadczenie-majatkowe-2017-jerzy-niedzwiecki-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018-2/
Jerzy Niedźwiecki Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie