Zarząd Województwa Opolskiegona podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)ogłasza:otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez wsparcie zadań realizowanych w ramach projektów, programów i funduszy centralnych

Data ważności:29.05.2018
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 08.05.2018
Wytworzono przez: Kamila Sałajaczyk
Opublikowano: 08.05.2018, 08:32
Opublikowano przez: Kamila Dzierżan
Zmodyfikowano: 04.07.2018, 10:41
Zmodyfikowano przez: Paweł Polak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 348

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry