Oświadczenie majątkowe – 2018, Tadeusz Chrobak, Dyrektor, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu https://bip.opolskie.pl/2018/05/oswiadczenie-majatkowe-2018-tadeusz-chrobak-dyrektor-wojewodzka-biblioteka-publiczna-im-emanuela-smolki-w-opolu/ Tadeusz Chrobak Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2018 29.05.2018 https://bip.opolskie.pl/2018/05/oswiadczenie-majatkowe-2018-tadeusz-chrobak-dyrektor-wojewodzka-biblioteka-publiczna-im-emanuela-smolki-w-opolu/
Tadeusz Chrobak Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie