Oświadczenie majątkowe – 2018, Szymon Ogłaza, Członek Zarządu Województwa Opolskiego, kadencja: V, 2014/2018 https://bip.opolskie.pl/2018/05/oswiadczenie-majatkowe-2018-szymon-oglaza-czlonek-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/ Szymon Ogłaza Członek Zarządu Województwa Opolskiego Zarząd Województwa 2018 30.05.2018 https://bip.opolskie.pl/2018/05/oswiadczenie-majatkowe-2018-szymon-oglaza-czlonek-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/https://bip.opolskie.pl/2018/05/oswiadczenie-majatkowe-2018-szymon-oglaza-czlonek-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/
Szymon Ogłaza Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie