Oświadczenie majątkowe – 2018, Renata Ruman-Dzido, Prezes Zarządu, Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. https://bip.opolskie.pl/2018/05/oswiadczenie-majatkowe-2018-renata-ruman-dzido-prezes-zarzadu-szpital-wojewodzki-w-opolu-sp-z-o-o/ Renata Ruman - Dzido Prezes Zarządu Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną 2018 24.05.2018 https://bip.opolskie.pl/2018/05/oswiadczenie-majatkowe-2018-renata-ruman-dzido-prezes-zarzadu-szpital-wojewodzki-w-opolu-sp-z-o-o/
Renata Ruman - Dzido Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie