Oświadczenie majątkowe – 2018, Przemysław Neumann, Dyrektor, Filharmonia im. Józefa Elsnera w Opolu https://bip.opolskie.pl/2018/05/oswiadczenie-majatkowe-2018-przemyslaw-neumann-dyrektor-filharmonia-im-jozefa-elsnera-w-opolu/ Przemysław Neumann Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2018 24.05.2018 https://bip.opolskie.pl/2018/05/oswiadczenie-majatkowe-2018-przemyslaw-neumann-dyrektor-filharmonia-im-jozefa-elsnera-w-opolu/
Przemysław Neumann Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie