Oświadczenie majątkowe – 2018, Jarosław Gałęza, Dyrektor, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu https://bip.opolskie.pl/2018/05/oswiadczenie-majatkowe-2018-jaroslaw-galeza-dyrektor-muzeum-wsi-opolskiej-w-opolu/ Jarosław Gałęza Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2018 30.05.2018 https://bip.opolskie.pl/2018/05/oswiadczenie-majatkowe-2018-jaroslaw-galeza-dyrektor-muzeum-wsi-opolskiej-w-opolu/
Jarosław Gałęza Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie