Oświadczenie majątkowe – 2018, Ewa Gawin, Dyrektor, Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych https://bip.opolskie.pl/2018/05/oswiadczenie-majatkowe-2018-ewa-gawin-dyrektor-osrodek-leczenia-odwykowego-w-woskowicach-malych/ Ewa Gawin Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2018 30.05.2018 https://bip.opolskie.pl/2018/05/oswiadczenie-majatkowe-2018-ewa-gawin-dyrektor-osrodek-leczenia-odwykowego-w-woskowicach-malych/https://bip.opolskie.pl/2018/05/oswiadczenie-majatkowe-2018-ewa-gawin-dyrektor-osrodek-leczenia-odwykowego-w-woskowicach-malych/https://bip.opolskie.pl/2018/05/oswiadczenie-majatkowe-2018-ewa-gawin-dyrektor-osrodek-leczenia-odwykowego-w-woskowicach-malych/
Ewa Gawin Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie