Oświadczenie majątkowe – 2018, Adam Różycki, Dyrektor, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu https://bip.opolskie.pl/2018/05/oswiadczenie-majatkowe-2018-adam-rozycki-dyrektor-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej-w-opolu/ Adam Różycki Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2018 30.05.2018 https://bip.opolskie.pl/2018/05/oswiadczenie-majatkowe-2018-adam-rozycki-dyrektor-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej-w-opolu/
Adam Różycki Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie