Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2018 roku na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych https://bip.opolskie.pl/2018/04/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-w-2018-roku-na-finansowanie-lub-dofinansowanie-wkladow-wlasnych-do-projektow-w-ramach-ktorych-orga/ obowiązujący 10.05.2018 Izabela Podobińska https://bip.opolskie.pl/2018/04/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-w-2018-roku-na-finansowanie-lub-dofinansowanie-wkladow-wlasnych-do-projektow-w-ramach-ktorych-orga/https://bip.opolskie.pl/2018/04/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-w-2018-roku-na-finansowanie-lub-dofinansowanie-wkladow-wlasnych-do-projektow-w-ramach-ktorych-orga/https://bip.opolskie.pl/2018/04/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-w-2018-roku-na-finansowanie-lub-dofinansowanie-wkladow-wlasnych-do-projektow-w-ramach-ktorych-orga/https://bip.opolskie.pl/2018/04/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-w-2018-roku-na-finansowanie-lub-dofinansowanie-wkladow-wlasnych-do-projektow-w-ramach-ktorych-orga/
Izabela Podobińska Izabela Podobińska Izabela Podobińska Zarząd Województwa Opolskiego