Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2018 roku na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 450) ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2018 roku na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych

Status:obowiązujący
Data ważności:10.05.2018
Osoba odpowiedzialna:Izabela Podobińska

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 17.04.2018
Wytworzono przez: Izabela Podobińska
Opublikowano: 17.04.2018, 13:44
Opublikowano przez: Izabela Podobińska
Zmodyfikowano: 03.07.2018, 14:56
Zmodyfikowano przez: Izabela Podobińska
Podmiot udostępniający: Zarząd Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 584

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry