Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie opolskim

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie opolskim.

Status:Obowiązujący
Data ważności:06.04.2018
Osoba odpowiedzialna:Izabela Podobińska

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 13.03.2018
Wytworzono przez: Izabela Podobińska
Opublikowano: 13.03.2018, 15:02
Opublikowano przez: Izabela Podobińska
Zmodyfikowano: 09.05.2018, 08:21
Zmodyfikowano przez: Izabela Podobińska
Podmiot udostępniający: Zarząd Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 411

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry