Oświadczenie majątkowe – Alicja Całus, Dyrektor, Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu https://bip.opolskie.pl/2018/02/oswiadczenie-majatkowe-alicja-calus-dyrektor-zespol-placowek-specjalnych-przy-zakladach-opieki-zdrowotnej-w-opolu/ Alicja Całus Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2018 12.02.2018 https://bip.opolskie.pl/2018/02/oswiadczenie-majatkowe-alicja-calus-dyrektor-zespol-placowek-specjalnych-przy-zakladach-opieki-zdrowotnej-w-opolu/
Alicja Całus Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie