Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 08.01.2018
Wytworzono przez: Bartosz Swoboda
Opublikowano: 08.01.2018, 09:32
Opublikowano przez: Bartosz Swoboda
Zmodyfikowano: 06.03.2018, 14:21
Zmodyfikowano przez: Kamila Dzierżan
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1373

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry