Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 rok z zakresu realizacji projektu „Zakup sprzętu sportowego dla dzieci z UKS Rodło Opole” w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego

Data ważności:06.02.2018
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 16.01.2018
Wytworzono przez: Agnieszka Kamińska Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Opublikowano: 16.01.2018, 12:10
Opublikowano przez: Paweł Polak
Zmodyfikowano: 26.02.2018, 14:26
Zmodyfikowano przez: Paweł Polak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 376

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry