Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – projektu: Zmieniam lokalny świat dzieci niepełnosprawnych na lepszy – udostępniam im rehabilitację!

Osoba odpowiedzialna:Pani Izabela Damboń-Kandziora- Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 03.01.2018
Wytworzono przez: Danuta Niewierkiewicz
Opublikowano: 03.01.2018, 09:25
Opublikowano przez: Adriana Urbaniak
Zmodyfikowano: 08.02.2018, 09:01
Zmodyfikowano przez: Adriana Urbaniak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 280

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry