Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego (7.6) https://bip.opolskie.pl/2018/01/odnowa-zabytkow-i-budownictwa-tradycyjnego-7-6-2/ Formularze

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku - IW WoPP_7 .4.1-7.6.1 1z Formularz wniosku o przyznanie pomocy - WoPP_7.4.1_7.6.1_1z Instrukcja wypełniania wniosku następcy prawnego beneficjenta Wniosek następcy prawnego beneficjenta  

Umowa przyznania pomocy

Umowa przyznania pomocy - 5z Załącznik nr 1 do umowy - zestawienie ZRF - 5z Załącznik nr 2 do umowy – Wykaz działek ewidencyjnych - 5z Załącznik nr 3 do umowy - Kary admin. przed - 5z Załącznik nr 3a do umowy - Kary administracyjne po 5z Załącznik nr 4 do umowy - Informacja po realizacji -5z Załącznik nr 5 do umowy - Plan działalności obiektu kult. - 5z

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność 6z  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – wersja WoP_6z (PDF)

Archiwum

Ogłoszenie o naborze wniosków Prezentacja ze szkolenia informacyjno-konsultacyjnego z dnia 7 marca 2017 r. Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność 5z – aktualizacja styczeń 2021 r. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – wersja WoP_5z (PDF) – aktualizacja z 31 marca 2021 r. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – wersja WoP_5z (PDF) – aktualizacja styczeń 2021 r.

Umowa przyznania pomocy

Umowa przyznania pomocy - 4z Załącznik nr 1 do umowy - zestawienie ZRF 4z Załącznik nr 2 do umowy – Wykaz działek ewidencyjnych 4z Załącznik nr 3 do umowy - Kary admin. przed - 4z Załącznik nr 3a do umowy - Kary administracyjne po 4z Załącznik nr 4 do umowy - Informacja po realizacji -4z Załącznik nr 5 do umowy - Plan działalności obiektu kult. 4z]]>
Wiesława Deręg Wiesława Deręg Wiesława Deręg Województwo Opolskie