w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018 - 2022. https://bip.opolskie.pl/2017/12/w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2018-2022/ Uchwała Sejmiku 2017 Projekt V 2014/2018 XXXVI 05.12.2017 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2017/12/w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2018-2022/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie