Rzecznik Funduszy Europejskich https://bip.opolskie.pl/2017/11/rzecznik-funduszy-europejskich/ Aleksandra Świerczyńska ul. Krakowska 38, pok. 4 45-075 Opole tel. 77 54 16 812 tel. kom. +48 504 825 581 e-mail:rzecznikfunduszy@opolskie.pl Zastępca Rzecznika Funduszy Europejskich Sylwia Jóźków tel. 77 54 16 843   Do zadań Rzecznika należy realizacja zadań wskazanych we właściwej ustawie określającej system i zasady realizacji programów finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027. Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa]]>
Iwona Marek Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie