w sprawie przekazania skargi Energy Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku, dotyczącej podjęcia przez Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 28 marca 2017 r. Uchwały Nr XXVII/306/2017 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu https://bip.opolskie.pl/2017/10/w-sprawie-przekazania-skargi-energy-trade-sp-z-o-o-z-siedziba-w-kluczborku-dotyczacej-podjecia-przez-sejmik-wojewodztwa-opolskiego-w-dniu-28-marca-2017-r-uchwaly-nr-xxvii3062017-w-sprawie-przyj/ Uchwała Sejmiku 2017 Projekt V 2014/2018 XXXII 09.10.2017 Ochrona środowiska https://bip.opolskie.pl/2017/10/w-sprawie-przekazania-skargi-energy-trade-sp-z-o-o-z-siedziba-w-kluczborku-dotyczacej-podjecia-przez-sejmik-wojewodztwa-opolskiego-w-dniu-28-marca-2017-r-uchwaly-nr-xxvii3062017-w-sprawie-przyj/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska - Manfred Grabelus Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie