w sprawie powołania Komitetu Audytu dla Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2017/10/w-sprawie-powolania-komitetu-audytu-dla-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2017 Projekt V 2014/2018 XXXII 11.10.2017 Nadzór finansowy/właścicielski https://bip.opolskie.pl/2017/10/w-sprawie-powolania-komitetu-audytu-dla-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie