w sprawie powierzenia realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych” Powiatowi Głubczyckiemu, w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2017/09/w-sprawie-powierzenia-realizacji-zadania-pn-poprawa-bezpieczenstwa-na-obiektach-sportowych-powiatowi-glubczyckiemu-w-ramach-i-edycji-marszalkowskiego-budzetu-obywatelskiego-wojewod/ Uchwała Sejmiku 2017 Projekt V 2014/2018 XXXII 11.09.2017 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2017/09/w-sprawie-powierzenia-realizacji-zadania-pn-poprawa-bezpieczenstwa-na-obiektach-sportowych-powiatowi-glubczyckiemu-w-ramach-i-edycji-marszalkowskiego-budzetu-obywatelskiego-wojewod/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie